facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ubezpieczenie

  • Osoby wyjeżdżające nie są automatycznie ubezpieczone.
  • Przy wyjazdach do krajów Unii Europejskiej osoba wyjeżdżająca powinna prywatnie zaopatrzyć się w kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karty są wydawane w oddziałach NFZ.
  • Wyjeżdżający pracownik Uniwersytetu Śląskiego ma ponadto możliwość ubezpieczenia się w wybranej na zasadach przetargu firmie Generali. W tym celu prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki we Wniosku W/P lub W/S. Koszt ubezpieczenia jest pokrywany ze środków wydziałowych (MPK).
  • Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia.
  • Ubezpieczenie objęte jest na kwotę 15.000 EUR.
  • Stawka dzienna wynosi 2,44 PLN.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.