facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kontakt

 

Dział Współpracy z Zagranicą

Agata Wójcik

 

Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

ul. Bankowa 12, pok. 77
tel.: 32 359 20 52
fax: 32 359 11 78

e-mail: agata.wojcik@us.edu.pl

Biuro Programu Erasmus

Jarosław Gąsior

 

Kierownik Biura Erasmus

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

ul. Bankowa 12, pok. 77
tel.: 32 359 13 67
fax: 32 359 11 78

e-mail: jaroslaw.gasior@us.edu.pl

 

Marta Żebracka

 

Obsługa wyjazdów i przyjazdów studentów oraz kadry akademickiej w ramach programu Erasmus

 
ul. Bankowa 12, pok. 75
tel.: 32 359 11 78
fax: 32 359 11 78

e-mail: marta.zebracka@us.edu.pl

erasmus@us.edu.pl

 

 

Monika Ostrowska

Obsługa wyjazdów i przyjazdów studentów oraz kadry akademickiej w ramach programu Erasmus

ul. Bankowa 12, pok. 75
tel.: 32 359 11 78
fax: 32 359 11 78

e-mail: monika.ostrowska@us.edu.pl

erasmus@us.edu.pl

Anna Przybycin

 

Obsługa wyjazdów i przyjazdów studentów oraz kadry akademickiej w ramach programu Erasmus

ul. Bankowa 12, pok. 75
tel.: 32 359 11 78
fax: 32 359 11 78

e-mail: anna.przybycin@us.edu.pl

erasmus@us.edu.pl

Marta Koziarz

 

Obsługa wyjazdów i przyjazdów studentów oraz kadry akademickiej w ramach programu Erasmus

ul. Bankowa 12, pok. 75
tel.: 32 359 11 78
fax: 32 359 11 78

e-mail: marta.koziarz@us.edu.pl

erasmus@us.edu.pl

Biuro Międzynarodowej Mobilności

Bożena Kwietniewska

 

Kierownik Biura Międzynarodowej Mobilności
 
Stypendyści Rządu RP
Fundacje i stypendia
Przyjazdy gości z zagranicy
Zamówienia publiczne

ul. Bankowa 12, pok. 79
tel.: 32 359 14 00

e-mail: bozena.kwietniewska@us.edu.pl

Elżbieta Binduchowska

 

Obsługa wyjazdów zagranicznych

 

ul. Bankowa 12, pok. 79
tel.: 32 359 18 68

e-mail: elzbieta.binduchowska@us.edu.pl
 

 

Anna Gębska

 

Obsługa wyjazdów zagranicznych

 

ul. Bankowa 12, pok. 79
tel.: 32 359 18 68

e-mail: anna.gebska@us.edu.pl

 

Agnieszka Follek

 

Obsługa wyjazdów zagranicznych

ul. Bankowa 12, pok. 79
tel.: 32 359 18 68

e-mail: agnieszka.follek@us.edu.pl

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Joanna Laskowska

 

Kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Obsługa studentów zagranicznych

Promocja zagraniczna

 

 ul. Bankowa 12, pok. 78

tel.: 32 359 20 71
fax: 32 359 21 84

e-mail: joanna.laskowska@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

Giga Gogosashvili

 

Obsługa studentów zagranicznych

Promocja zagraniczna

ul. Bankowa 12, pok. 78

tel.: 32 359 21 83
fax: 32 359 21 84

e-mail: giga.gogosashvili@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

Marta Barciak

 

Obsługa studentów zagranicznych

Promocja zagraniczna

 ul. Bankowa 12, pok. 76

tel.: 32 359 22 72
fax: 32 359 21 84

e-mail: marta.barciak@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

Kajetan Pawliszyn

 

Obsługa studentów zagranicznych

Promocja zagraniczna

ul. Bankowa 12, pok. 76

tel.: 32 359 22 72
fax: 32 359 21 84

e-mail: kajetan.pawliszyn@us.edu.pl

admission@us.edu.plArslan Kurbanov

 

Obsługa studentów zagranicznych

Promocja zagraniczna

ul. Bankowa 12, pok. 78

tel.: 32 359 22 73
fax: 32 359 21 84

e-mail: a.kurbanov@us.edu.pl

admission@us.edu.pl

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.