facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Składki członkowskie

Procedura opłacania instytucjonalnych składek członkowskich
w zagranicznych organizacjach i stowarzyszeniach

 1. Złożenie zgłoszenia zapotrzebowania w systemie SAP MMI.
 • należy wybrać grupę materiałową: U60492000 Opłaty członkowskie w zagranicznych stowarzyszeniach,
 • kwotę składki należy wpisywać w PLN (kwotę składki wyrażoną w walucie obcej należy przeliczyć po średnim kursie NBP i dodać ewentualną rezerwę na różnice kursowe),
 • CPV – 98100000-4
 • w zakładce „Opis” proszę podać dokładne dane do przelewu:
- nazwę organizacji,
- nazwę jednostki, która opłaca składkę (w przypadku opłaty instytucjonalnej) lub imię i nazwisko (w przypadku opłaty indywidualnej),
- tytuł przelewu,
- kwotę opłaty w walucie obcej,
- termin wpływu na konto,
- dane bankowe: nazwa banku odbiorcy wpłaty, numer konta, IBAN, SWIFT.
 
 1. Po wprowadzeniu zgłoszenia zapotrzebowania w systemie SAP, proszę o maila na adres: agata.wojcik@us.edu.pl w celu weryfikacji i zatwierdzenia zgłoszenia.
   
 2. Wydruk zgłoszenia zapotrzebowania z podpisem Dziekana i Kwestora oraz pieczątką strukturalną proszę dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą, Rektorat, pok. 77, III p.
   
 3. Do wydruku proszę dołączyć dokument będący podstawą zapłaty, np. wezwanie do zapłaty, fakturę, maila, itp.
   
 4.  Powyższe dokumenty należy złożyć minimum 7 dni przed wymaganym terminem wpłaty. Późniejsze złożenie dokumentów może spowodować brak terminowej realizacji zamówienia.
   
 5. W przypadku braku faktury w momencie składania zapotrzebowania w systemie SAP, należy ją uzyskać od obiorcy wpłaty po opłaceniu składki i niezwłocznie dostarczyć oryginał do Działu Współpracy z Zagranicą. Jeśli nie ma możliwości uzyskania faktury, należy wypełnić dokument: Zastępczy dowód księgowy – Oświadczenie.

 

 Informacje dotyczące składek członkowskich:
 
Agata Wójcik
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Bankowa 12, Katowice 40-007
tel.: 32 359 20 52
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.