facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozliczenie wyjazdu

Druki Rachunku kosztów polecenia wyjazdu słuzbowego za granicę do wniosku W/P oraz Rachunku kosztów skierowania za granicę do Wniosku W/S, oraz przykładowe wzory rozliczeń znajdują się w zakładce dokumenty.

  • Rozliczeniu podlegają wszystkie wyjazdy.
  • Wyjazdy w ramach projektów finansowanych ze środków międzynarodowych podlegają zasadom określonym we właściwych umowach.
  • Osoba wyjeżdżająca jest zobowiązana do rozliczenia zaliczki w ciągu 14 dni od dnia zakończeniua podróży. Nierozliczenie podróży będzie skutkowało potrąceniem przez Uniwersytet Śląski zobowiązania z uposażenia lub stypendium zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy. Warunkiem realizacji kolejnego wyjazdu jest rozliczenie się osoby wyjeżdżającej z poprzedniego wyjazdu.
  • Rozliczenie diet i ryczałtów hotelowych następuje na podstawie godzin przekroczenia granicy.
  • Pozostałe wydatki (noclegi, opłaty konferencyjne) są rozliczane na podstawie faktur.
  • Rozliczenie podróży samochodem następuje na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.
  • Rozliczeniu podlegają oryginalne faktury wystawione na Uniwersytet Śląski.
  • W przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na UŚ osoba wyjeżdżająca wypełnia druk oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym wydatek.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.