facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Struktura Działu

 
Dział Współpracy z Zagranicą składa się z trzech sekcji:
 
 
 • obsługa umów bilateralnych zawartych w ramach programu Erasmus,
 • obsługa wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus.

 

2.     Biuro Międzynarodowej Mobilności
        (International Mobility Office)
 
 • obsługa międzynarodowych umów bilateralnych Uniwersytetu o współpracy naukowo-dydaktycznej,
 • obsługa uczestnictwa Uniwersytetu w organizacjach międzynarodowych,
 • obsługa wymiany stypendystów Rządu RP,
 • udzielanie informacji na temat fundacji międzynarodowych, kursów i stypendiów,
 • wspieranie programów międzynarodowej mobilności,
 • organizacja i obsługa międzynarodowych działań Uniwersytetu,
 • obsługa wyjazdów pracowników w zakresie organizacji podróży, kosztów pobytu, wiz i ubezpieczeń oraz studentów w zakresie organizacji podróży i kosztów pobytu,
 • obsługa przyjazdów gości Uniwersytetu w zakresie zakwaterowania w obiektach Uniwersytetu, kosztów pobytu i podróży.

 

3.     Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych 
        (International Students Admissions Office)

 • udzielanie informacji zagranicznym studentom o możliwościach podejmowania studiów na Uniwersytecie,
 • koordynacja działań Uniwersytetu związanych z przyjmowaniem studentów obcokrajowców na studia pełne i częściowe,
 • promocja zagraniczna Uniwersytetu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.