facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Cudzoziemcy - akty prawne

Rok akademicki 2020/2021

 

Wysokość opłat za studia:

Zarządzenie w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne:

Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 28-06-2019 Rektora UŚ w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

 

Rok akademicki 2018/2019

 

Wysokość opłat za studia:

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 10-05-2018 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019.

Uchwała w sprawie pobierania opłat za studia, warunków obniżania i zwalniania z opłat

Uchwała nr 552/2016 z dnia 22-03-2016 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Uchwała w sprawie tzw. bezpłatnych miejsc:

Uchwała nr 252/2018 z dnia 29-05-2018 Senatu UŚ w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019.

 

Rok akademicki 2017/2018

 

Wysokość opłat za studia:

Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 30-05-2017 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała w sprawie pobierania opłat za studia, warunków obniżania i zwalniania z opłat

Uchwała nr 552/2016 z dnia 22-03-2016 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Umowa dla studentów płacących

Zarządzenie nr 154/2017 z dnia 16-10-2017 Rektora UŚ w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.

Zarządzenie nr 170/2017 z dnia 21-11-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.

Umowa dla studentów na tzw. bezpłatnych miejscach (zał. 1):

Zarządzenie nr 166/2017 z dnia 16-11-2017 Rektora UŚ w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.

Uchwała w sprawie tzw. bezpłatnych miejsc:

Uchwała nr 134/2017 z dnia 27-06-2017 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 109 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018.

Stawki stypendialne dla cudzoziemców - stypendystów strony polskiej:

Zarządzenie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej określające nowe wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej.

Rok akademicki 2016/2017

 

Wysokość opłat za studia:

Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 07-07-2016 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.

Uchwała w sprawie pobierania opłat za studia, warunków obniżania i zwalniania z opłat

Uchwała nr 552/2016 z dnia 22-03-2016 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Umowa dla studentów na tzw. bezpłatnych miejscach (zał. 2):

Zarządzenie nr 166/2017 z dnia 16-11-2017 Rektora UŚ w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.

Umowa dla studentów płacących

Zarządzenie nr 154/2017 z dnia 16-10-2017 Rektora UŚ w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.

Zarządzenie nr 170/2017 z dnia 21-11-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne.

Uchwała w sprawie tzw. bezpłatnych miejsc:

Uchwała nr 573/2016 z dnia 26-04-2016 Senatu UŚ w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017.

Rok akademicki 2015/2016

 

Wysokość opłat za studia:

Pismo okólne nr 6/2015 z dnia 30-09-2015 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016.

Uchwała w sprawie pobierania opłat za studia, warunków obniżania i zwalniania z opłat

Uchwała nr 552/2016 z dnia 22-03-2016 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Umowa dla studentów płacących

Zarządzenie nr 144/2015 z dnia 06-10-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Uchwała w sprawie tzw. bezpłatnych miejsc:

Uchwała nr 468/2015 z dnia 19-05-2015 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016.

Rok akademicki 2014/2015

 

Wysokość opłat za studia:

Pismo okólne nr 8/2014 z dnia 10-09-2014 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.

Umowa dla studentów płacących

Zarządzenie nr 162/2014 z dnia 22-10-2014 Rektora UŚ w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Uchwała w sprawie tzw. bezpłatnych miejsc:

Uchwała nr 288/2014 z dnia 27-05-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców - podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.