facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UŚ accessible

UŚ accessible - ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców

Tytuł projektu

UŚ accessible - ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców

Finansowanie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu

470 745,00 zł

Okres realizacji

5.11.2018-31.10.2020

Jednostka realizująca

Dział Współpracy z Zagranicą UŚ (adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice)
Koordynator projektu

Giga Gogosashvili (tel: 32 359 2183, e-mail: giga.gogosashvili@us.edu.pl)

Cel projektu

Instytucjonalne przygotowanie Uniwersytetu Śląskiego do obsługi studentów i kadry z zagranicy. Zaplanowane w projekcie zadania mają na celu podniesienie kompetencji kadry administracyjnej UŚ oraz dostosowanie przestrzeni UŚ do potrzeb cudzoziemców.

Zadania w projekcie
  1. Szkolenia z zakresu różnic kulturowych oraz języka angielskiego od podstaw dla kadry administracyjnej UŚ, których celem jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, międzykulturowych oraz językowych pracowników administracyjnych UŚ
  2. Opracowanie anglojęzycznych materiałów informacyjnych ułatwiających nawigacje na UŚ, w tym struktury organizacyjnej UŚ, ogólnouczelnianego zarządzenia w sprawie nazw jednostek i stanowisk uczelnianych oraz anglojęzycznego modułu książki teleadresowej UŚ
  3. Opracowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych w języku polskim, angielskim oraz brajla we wenętrzach budynków UŚ
  4. Opracowanie anglojęzycznych wizytówek jednostek UŚ na Google Maps
Program

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

 
--- Szkolenia z zakresu języka angielskiego od podstaw - REJESTRACJA ---

--- Szkolenia z zakresu różnic kulturowych ---

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.