facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenia z zakresu języka angielskiego od podstaw

Szkolenia w zakresie języka angielskiego od podstaw dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu ,,UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców’’

Szkolenia adresowane są do pracowników administracyjnych UŚ (m.in. pracowników dziekanatów, pracowników administracji ogólnouczelnianej, pracowników domów studenckich UŚ) i będą realizowane zdalnie w formie interaktywnego wykładu, praktycznych ćwiczeń oraz dyskusji.

Zajęcia będą uwzględniać następujące zagadnienia:

 • przydatne słówka, zwroty, przykładowe zdania i dialogi do użycia w codziennych sytuacjach
 • podstawy gramatyki dopasowane do poziomu lekcji
 • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach
   

Zakres tematyczny szkoleń będzie zawierać następujące elementy:

 • czytanie na poziomie A1
 • pisanie na poziomie A1
 • struktury (Use of English) na poziomie A1
 • słuchanie na poziomie A1
 • mówienie na poziomie A1

 

Przewidziano udział 50 osób (5 grup po 10 osób). Każda grupa zrealizuje 30 godzin szkoleniowych. Zajęcia odbędą się 2 razy w tygodniu. Łącznie odbędzie się 15 spotkań.

Godzina szkoleniowa oznacza godzinę „lekcyjną” – 45 minut.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

 • posiadanie komputera, laptopa, smartfona, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
 • posiadanie słuchawek z mikrofonem,
 • zgoda bezpośredniego przełożonego na udział w szkoleniu. Wystarczy zgoda ustna.
   

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2020 r. Szkolenia będą się odbywać w przedziale pomiędzy 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku. Dokładne godziny będą znane po zakończeniu rekrutacji. 

Terminarz rekrutacji:

Rozpoczęcie rejestracji: 15.09.2020, 12:00
Zakonczenie rejestracji: 28.09.2020, 12:00
Ogłoszenie wyników: 30.09.2020, 15:00

Elektroniczna rejestracja na szkolenia.

Na etapie rekrutacji należy wypełnić tylko formularz elektroniczny.
Zakwalifikowane osoby zostaną proszone o wypełnienie dodatkowych dokumentów projektowych.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy kandydata
Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Oświadczenie uczestnika projektu POWER
Oświadczenie uczestnika projektu NAWA
Rezygnacja z udziału w projekcie

Kontakt:

Dział Wsółpracy z Zagranicą
Giga Gogosashvili
tel: 32 359 2183
e-mail: giga.gogosashvili@us.edu.pl

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.