facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z różnic kulturowych

Szkolenia w zakresie różnic kulturowych dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu ,,UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców’’

Szkolenia będą adresowane do pracowników administracyjnych UŚ (m.in. pracownicy dziekanatów, pracownicy administracji ogólnouczelnianej, pracownicy domów studenckich UŚ).

Szkolenia szczególnie mogą być przydatne dla pracowników pracujących „na styku kultur” – bezpośrednio związanymi z obsługą obcokrajowców, którzy chcą zrozumieć zagranicznych studentów i zerwać ze stereotypami na temat multikulturowości.

Szkolenie będą uwzględniać następujące zagadnienia:

  • Specyfikę obsługi studenta zagranicznego;
  • Rolę komunikacji werbalnej i niewerbalnej w komunikacji międzykulturowej;
  • Analizę najczęściej popełnianych błędów w obsłudze studenta zagranicznego.

 

Cykl szkoleń z zakresu różnic kulturowych obejmuje 5 spotkań dla 5 różnych grup, każde po 6 godzin.

Terminy szkoleń:

Edycja I

  • Grupa 1: 16.04.2019 r.
  • Grupa 2: 17.04.2019 r.

 

Edycja II

  • Grupa 3: 19.11.2019 r.
  • Grupa 4: 20.11.2019 r.
  • Grupa 5: 21.11.2019 r.

 

W każdej grupie przewidziano 20 osób. Razem przeszkolonych zostanie 100 osób.

Harmonogram szkolenia:

09:30 – 11:00 (2h szkoleniowe*)
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 12:45 (2h szkoleniowe)
12:45 – 13:15 przerwa obiadowa
13:15 – 14:45 (2h szkoleniowe)

*Godzina szkoleniowa oznacza godzinę „lekcyjną” – 45 minut.

Miejsce szkolenia: pokój 144 (Dział Promocji), Rektorat, Bankowa 12, 40-007 Katowice

Terminarz rekrutacji - edycja I:

Rozpoczęcie rejestracji: 27.03.2019, 15:00
Zakonczenie rejestracji: 4.04.2019, 12:00
Ogłoszenie wyników: 5.04.2019, 15:00

Terminarz rekrutacji - edycja II:

Rozpoczęcie rejestracji: 14.10.2019, 12:00
Zakończenie rejestracji: 3.11.2019, 23:55
Ogłoszenie wyników: 6.11.2019, 15:00

Rekrutacja do II edycji została przedłużona do 8.11.2019, 15:00. 
Ogłoszenie wyników: 12.11.2019, 15:00.

 

Elektroniczna rejestracja na szkolenia.

Na etapie rekrutacji należy wypełnić tylko formularz elektroniczny.
Zakwalifikowane osoby zostaną proszone o wypełnienie dodatkowych dokumentów projektowych.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy kandydata
Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Oświadczenie uczestnika projektu POWER
Oświadczenie uczestnika projektu NAWA
Rezygnacja z udziału w projekcie

Kontakt:

Dział Wsółpracy z Zagranicą
Giga Gogosashvili
tel: 32 359 2183
e-mail: giga.gogosashvili@us.edu.pl

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.