facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

II edycja konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Do 15 maja 2017 roku można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider międzynarodowienia UŚ”. Patronat nad inicjatywą objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: samodzielny pracownik naukowy i młodszy pracownik naukowy. W ramach konkursu zostanie wyłonionych dwóch laureatów (po jednym laureacie w każdej kategorii).

Nauczyciel akademicki może zostać zgłoszony przez siebie samego, przez swoich współpracowników, przełożonych, studentów lub inne osoby. Kandydatów do konkursu można zgłosić za pomocą Formularz zgłoszenia kandydata (link). Wypełniony dokument należy przesłać drogą elektroniczną do Agaty Wójcik, kierownika Działu Współpracy z Zagranicą (adres e-mail: agata.wojcik@us.edu.pl) oraz w wersji papierowej do Działu Współpracy z Zagranicą UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 77).

Zgłoszone osoby zostaną następnie poproszone o wypełnienie formularza konkursowego do 15 czerwca 2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu
Etap I Formularz zgłoszenia kandydata PDF
Etap I Formularz zgłoszenia kandydata DOC
Etap II Formularz konkursowy PDF
Etap II Formularz konkursowy DOC

Data składania wniosków:
Pon, 2017-05-15 (Cały dzień)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.