facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla pracowników administracyjnych UŚ

Wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla pracowników administracyjnych UŚ

Wyjazdy są adresowane do pracowników administracyjnych UŚ zajmujących się obsługą studenta, w szczególności studenta zagranicznego.

Celem wyjazdów szkoleniowo-studyjnych jest podniesienie kompetencji zarządczych, komunikacyjnych, międzykulturowych oraz językowych każdego z uczestników oraz kształtowanie wśród pracowników administracyjnych postaw otwartości i przygotowanie organizacyjne do zwiększenia dostępności informacyjnej w ramach Welcome&BeSafe Point.

Uczestnicy wyjazdu zbiorą informacje nt. wdrożenia i sposobów adaptacji studentów zagranicznych w nowym środowisku akademickim, wymienią się dobrymi praktykami w zakresie obsługi studentów zagranicznych, by zdobytą wiedzę móc zaadaptować do naszych potrzeb i zaimplementować na UŚ.
 

Rekrutacja

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na wyjazd  na Uniwersytet Islandzki. Terminy kolejnych wyjazdów będą podawane na bieżąco.
 

Terminarz rekrutacji:

Rozpoczęcie rejestracji: 26.04.2019
Zakończenie rejestracji: 29.04.2019
Ogłoszenie wyników: 30.04.2019
 

Elektroniczna rejestracja na wyjazd

Na etapie rekrutacji należy wypełnić tylko formularz elektroniczny.
Zakwalifikowane osoby zostaną proszone o wypełnienie dodatkowych dokumentów projektowych.
 

Dokumenty do pobrania:


Kontakt:
Biuro Projektu

ul. Bankowa 12, pok. 127

40-007 Katowice

32 3591672

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.