facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy)

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości. 

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Institutu francuskiego w Polsce.

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:

1. Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

 • Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)
 • Fizyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój
 • Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe
 • Astronomia, kosmologia
 • Nanotechnologie
 • Biotechnologie
 • Nauka o życiu i onkologia
 • Medycyna
 • Kataliza
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

 

2. Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)

 • Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)
 • Unia Europejska
 • Migracje
 • Bezpieczeństwo
 • Religia, laicyzm
 • Multimedia w nauczaniu języka francuskiego
 • Tłumaczenia automatyczne
 • Społeczeństwo cyfrowe
 • Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • Europa kultur
 • Dziedzictwo/Polityka pamięci
 • Nowe środki przekazu/Nowe media
 • Sztuka współczesna

 

Data składania wniosków:
Wt, 2017-05-16 (Cały dzień)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.