facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Staże stypendialne dla młodych naukowców z krajów Europy Wschodniej

Staże stypendialne przeznaczone dla doktorantów i młodych pracowników naukowych z krajów Europy Wschodniej (spoza Unii Europejskiej). Osoby aktywne w dyscyplinach humanistycznych i/lub społecznych mają możliwość przyjechać do Uniwersytetu Śląskiego na staże, które mogą trwać od 1 do 10 miesięcy.

Stypendium na każdy miesiąc pobytu wynosi 1350 zł. Znajomość języka polskiego nie jest obowiązkowa w przypadku stażów krótkich. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Data składania wniosków:
nie określono

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.