facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Staże Studenckie w USA

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA.

Kto może się ubiegać?

Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.

Wymagania wobec kandydatów:

- mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)

- posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą

- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

- posiadać bardzo dobre wyniki w nauce

Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/

Szczegóły programu:

Staże TFLF są zaplanowane na czas od 6 do 8 tygodni i zakończą się nie później niż we wrześniu 2018r. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat/kandydatka. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Stażyści uczestniczą w dodatkowych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją uczestników poprzedniej edycji programu tutaj: http://transatlanticforum.org/edition-2017/

Udział w stażu jest bezpłatny, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.

Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach: http://transatlanticforum.org/apply/

Transatlantic Future Leaders Forum to polska organizacja pozarządowa powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie i Londynie.

Celem Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) jest rozwój kadry młodych polskich liderów, którzy rozumieją znaczenie stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i NATO. Od 2016r. Ambasada USA w Warszawie jest strategicznym partnerem programu.

Data składania wniosków:
Czw, 2018-03-15 (Cały dzień)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.