facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenia z zakresu wdrażania polityki bezpieczeństwa

Szkolenia podnoszące kompetencje dla pracowników administracyjnych UŚ 
w zakresie stosowania polityki bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji 
i nierównemu traktowaniu
 

Szkolenia z zakresu wdrażania polityki bezpieczeństwa będą prowadzone w roku 2020.

Więcej informacji wkrótce.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.