facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Polsko-francuski program badawczy POLONIUM 2018-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):

  • energia,
  • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
  • zrównoważony rozwój,
  • rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
  • nano- i biotechnologie,
  • nauki o życiu,
  • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne.

 

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na dwa lata 2018-19):  5 lutego – 15 czerwca 2017 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Data składania wniosków:
Czw, 2017-06-15 (Cały dzień)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.